Ceny montażu i sprzętu do monitoringu są każdorazowo uzgadniane z klientem. Cena jest zależna od rodzaju sprzętu

przykładowo: zestaw do monitoringu średniej jakości z 3 kamerami z podczerwienią to koszt w granicach 1000 zł. 

Koszt usługi nie jest stały. Jest uzależniony od wielu czynników, takich jak umiejscowienie kamer, rodzaj nieruchomości, montaż kabli, typ podłączenia do TV i telefonów komórkowych.

Prosimy o kontakt telefoniczny.

Telefon

+48 604 770 940

+48 602 618 882

Kontact

info.transferdanych@gmail.com

ul. Bielska 3

15-852 Białystok

Os.Białostoczek

  • Facebook
  • YouTube